top of page
חיפוש

על הטוב שבאדם

עודכן: 4 בדצמ׳ 2021


לכל אדם יש גרעין אישיותי שאיתו הוא נולד, לכל אדם יש אופי המייחד אותו. יחד עם זאת, יש אפשרות לעבוד ולטפח אותו דרך חינוך.

הדרך החינוכית של הטוב שבאדם מבוססת על עקרונות שבהם האמינו וגם ניסו לחנך, אנשים דוגמת סוקרטס, יאנוש קורצ'אק, מהאטמה גנדי, מריה מונטסורי ורבינדרנת טאגור, אשר מצאו, כל אחד בדרכו, ועם דגשים אחרים, שעיקר חינוך הילדים הוא לאפשר להם לחפש ולערוך ניסויים על מגוון נושאים: על הטוב שבהם, על האופי שלהם, על היכולת להקשיב לעצמם, על היכולת לבחור, על חשיבות האמת, על היכולת לעזור ועל ההבנה שיש דרך טובה יותר בחיים שמובילה לדרך טובה יותר לאדם ומכאן לסביבתו ולעולם.גישה זו נשענת על 13 שנים של מפגשים עם ילדים מגילאי גן ועד סוף התיכון, במהלכם מצאנו שילדים, בכל גיל, מוצאים עצמם מול שאלות לא פשוטות, כגון מהי חובה? מהי משמעות? מחשבות על אהבה, אי-אלימות, עשיית טוב ועוד ועוד. גם למדנו שלרוב, המבוגרים אינם מדברים ודנים בנושאים אלו בסביבתם של הילדים, ואילו שהילדים צמאים לכך! וממש בוחרים להקשיב ולהתנסות בנושאים אלו בחייהם. למדנו גם שהדבר גורם שינוי לטובה בחייהם.

את הטוב שבאדם אנו מלמדים דרך דילמות, באמצעות סיפורים על נשים וגברים (לעיתים גם מפורסמים) שבחרו בדרך טובה מול הדילמה שעמדה בדרכם. אנו דנים בבחירה שעשו ומה משמעותה. בסופו של דבר, כל אחד מהם, בחר בדרך טובה - בטוב שבו.

אנו, במרחב עמית, איננו יודעים מה הוא הטוב, אלא מעמידים נושאים מתחום האופי לדיון ובדיקה ומזמינים לניסוי שאנו מאמינים שיוביל לטוב.

אין כאן דבר חדש. רבים וטובים מאיתנו חונכו וגדלו כך באופן טבעי. אנו מנסים להמשיך בדרכם ולהתפתח בהתאמה לתקופה ומנסים ללמד את הילדים "להסתדר" עם עצמם ולא רק "להסתדר בחיים".


"שים לב למחשבותיך, הן הופכות למילותיך.

שים לב למילותיך, הן הופכות למעשיך.

שים לב ושפוט את מעשיך, מעשים הופכים להרגלים.

היה מודע להרגליך, הם הופכים לערכים שלך.

הבן וקבל את הערכים שלך, הם הופכים לגורלך"

(מהטמה גנדי)


איננו יודעים מה הוא הטוב, אלא מעמידים נושאים מתחום האופי לדיון ובדיקה ומזמינים לניסוי שאנו מאמינים שיוביל לטוב.Comments


bottom of page