top of page
חיפוש

הליכה על קו - הידעת?

עודכן: 1 ביוני 2020

הליכה על הקו הינה תרגול מונטסורי התורם לריכוז, יציבות, יציבה נכונה וסבלנות.

את ההליכה מתרגלים כהליכה רגילה, מהירה, לפי קצב, עם ריקוד ומוסיקה, עקב לצד אגודל וגם ביציבות עם פעמון כדי שלא יצלצל.

בין היתר, התרגול מכין את הילד להליכה יציבה עם מגשי התרגילים, אותם הוא בוחר ונושא בעצמו מהמדף למרחב בו בחר לתרגל.


בתמונה: דניאל, בן 4, מימין - ספטמבר 2018 - מתרגל הליכה על קו, משמאל - דצמבר 2018 - הולך עם מגש.

 על קו, משמאל - דצמבר 2018 - הולך עם מגשדניאל, בן 4, מימין - ספטמבר 2018 - מתרגל הליכה


Comments


bottom of page