top of page
חיפוש

5 דברים שקורים בכל כיתה מונטסורית


מרחב למידה אישי ומותאם לילד

הילד מאותגר במידה המתאימה לו ולכן אינו חווה שעמום או תסכולפיתוח חשיבה יצירתית

בעולמנו המתקדם, מקצועות רבים נעלמים מן העולם וחדשים נולדים, והאדם נדרש ליצירתיות ומקוריות, "להמציא את הדבר הבא"חופש תנועה ובחירה היכן ואיך לעבוד

על שטיחון, ליד שולחן קטן, בשולחן משותף עם תלמידים נוספים ועודכיתה רב גילית

לכיתה רב גילית יתרונות רבים, חברתיים ורגשיים. שיתוף פעולה בין ילדים בגילים שונים יוצר אווירה משפחתית, מעודד התפתחות של כישורים חברתיים, מקטין תחרותיות ומאפשר לילדים לשנות את "מיקומם החברתי" בקהילה


הקניית מיומנויות מהטבע

חלק מסדר יומו של הילד בחינוך המונטסורי

Comments


bottom of page