top of page
חיפוש

מה הקשר בין המהפכה הצרפתית והמטר?


כולנו מכירים את המטר, 100 ס"מ שמודדים את חיינו מידי יום.

אבל מתי איך ולמה נולד המטר? ועל מה הוא מבוסס?


במפגש חשבון לא מזמן, שוחחנו על התקופה של סוף המאה ה-18, ימי המהפכה הצרפתית, ימי חירות, שוויון ואחווה.

בד בבד עם הקריאה לשוויון אנושי, המדענים מגיעים למסקנה שהגיעה העת גם לשוויון במדידה, בצרפת בפרט ובעולם כולו (באותה תקופה, רק בצרפת עצמה היו למעלה מ- 200 אלף אמות מידה שונות!). הם השתמשו בחלק מהיקפו של כדור הארץ והגיעו לאורך של המטר שהפך להיות מידת האורך המוסכמת, בתחילה בפריז, אח"כ בצרפת ומשם לשאר מדינות העולם.

למדנו גם שהשם "מטר" בא מהמילה היוונית מטרון שמשמעה ׳למדוד׳.

לסיום כמובן שרצינו לחוש את המטר בעצמנו, ובעזרת סרט מדידה ועזר מוטות המספרים המונטסורי, מדדנו את עצמנו.
Comments


bottom of page