top of page
חיפוש

מהן שלוש המסננות?


הטוב שבאדם, אחד הנדבכים של הפילוסופיה החינוכית שלנו במקום לחלום. שפה ערכית- רגשית ייחודית לנו.


לפני כמה ימים אמרה לי אחת הילדות:(כיתה ג אצלנו במקום לחלום)

"את יודעת… הילדה הזו יש לה ריח לא כל כך טוב. רגע, לא הייתי צריכה לומר את זה. אני עוברת דרך 3 המסננות של סוקרטס ואני מבינה שלא הייתי צריכה לומר את זה".


שלוש המסננות, משל עתיק יומין בו מסופר על סוקרטס, שאחד מידידיו בא לבקרו ורצה לספר לו דבר מה על ידיד.

"שמעת מה שמספרים על ידידך?" שאל אותו. "רגע", אמר סוקרטס, "לפני שאתה מספר לי – האם העברת את השמועה הזאת דרך שלוש המסננות?"

"אילו מסננות?"

"המסננת הראשונה היא המסננת של האמת. האם אתה בטוח שמה שאתה עומד לספר לי הוא אמת?"

האורח היסס קצת. "אני לא כל כך בטוח. שמעתי את זה ממישהו. ומה המסננת השנייה?"

"המסננת השנייה", אמר סוקרטס, "היא המסננת של הטוב. "האם מה שאתה עומד לספר לי על ידידי הוא דבר טוב?"

"להיפך, זה דבר איום ונורא. ומה היא המסננת השלישית?"

"המסננת השלישית היא המסננת של הנחוץ: האם באמת נחוץ שתספר לי את הדבר הנורא ששמעת על ידידי ושאתה לא בטוח שהוא אמת?"

האורח חשב לרגע ואחר כך אמר "לא, זה לא כל כך נחוץ".

"אם כך, תשתוק!", אמר סוקרטס.


במקום לחלום, כולנו, מבוגרים וצעירים כאחד, עוברים דרך שלוש המסננות.

אמת, עשיית טוב ואחריות אישית למילותינו ומעשינו הם בין עקרונות היסוד של שפת "הטוב שבאדם". תחשבו איך יראה העולם אם יותר ילדים, ילדות ומבוגרים כאחד, יפעלו דרך האמת הזו.

Comments


bottom of page