top of page
IMG_2706_edited_edited.jpg

שאלון היכרות תשפ"ד - ילדים העולים לכיתה ב' עד ו'

   התנהגות חברתית

 

   מצב רפואי והתפתחותי

 

פדגוגיה 

 

   כללי

חתימה (יש לחתום באמצעות העכבר)

השאלון נשלח בהצלחה, סיימתם, לבינתיים ;)

bottom of page