מידע שימושי נוסף

ימי ושעות פעילות


בית הספר:

ימי א' 7:30 עד 15:00 ימי ב' עד ה' 7:30 עד 16:00 ימי ו' 8:00 עד 12:00 (אחת לחודש לא מתקיימים לימודים לטובת הכשרה של הצוות וימי הורים) הגן: ימי א' עד ה' 7:30 עד 16:00 ימי ו' 8:00 עד 12:00 (אחת לחודש לא מתקיימים לימודים לטובת הכשרה של הצוות וימי הורים)
לוח החופשות


בית הספר: לוח החופשות של משרד החינוך לחינוך היסודי (שנת הלימודים מסתיימת ב- 30 ביוני) הגן: לוח חופשות של הגנים הפרטיים מעל גיל 3 (דומה למעונות היום אך בשינויים קלים, עובדים עד השבוע הראשון של אוגוסט, כולל).
מספר ילדים בכיתה, מספר אנשי צוות


בית הספר: בשנה הנוכחית בית הספר מורכב מכיתת צעירים (ילדי א-ב) וכיתת בוגרים (ילדי ג-ד). מאחר ועדיין אנו מצמיחים את בית הספר והכיתות, מס' הילדים ואנשי הצוות משתנים משנה לשנה. השנה, כיתת הצעירים מונה 24 ילדים עם שתי נשות צוות וכיתת הבוגרים מונה כ-15 ילדים עם מחנכת. בסיום הצמיחה של בית הספר, צפויים שני תלתונים - תלתון צעיר (א-ג) ותלתון בוגר (ד-ו), של כ- 30 ילדים (בשאיפה לפיזור שווה של כל שכבת גיל), בליווי 2-3 אנשי צוות. הגן: בגן קבוצה אחת רב גילית (גילי 3-6), של עד 26 ילדים, בליווי שלוש נשות צוות.
מטבח מבשל


המטבח הינו מטבח מבשל צמחוני. לאורך כל השנה אנו בוחנים את המתכונת הנכונה להכנת ארוחות, ולכן אנא קחו בחשבון כי ייתכנו שינויים במתכונת הארוחות במהלך השנה.

במטבח ניתן מענה גם לטבעוניים ולרגישויות ואלרגיות שונות.
פיקוח משרד החינוך


גם לגן וגם לבית הספר של מקום לחלום רישיון והכרה ממשרד החינוך והם פועלים במעמד מוכר שאינו רשמי

בית ספר מונטסורי