top of page

מי אנחנו

עמותת מקום לחלום נוסדה בינואר 2018 על ידי קבוצת אנשי חינוך והורים אשר חיפשו מענה חינוכי אלטרנטיבי והיא פועלת מאז כארגון ללא מטרות רווח (מלכ"ר).

בספטמבר 2018, עשתה העמותה צעד ראשון בהגשמת חזונה והקימה בית חינוך בעל מודל ייחודי הפועל ברוח הטוב שבאדם - מונטסורי -יער, גישות שלובות וסינרגטיות.

לבית החינוך גן מגיל 3 ובית ספר יסודי צומח. בשנה"ל הנוכחית אנו מפעילים כיתת גן רב-גילית לגילי 3-6. בבית הספר בשנת הלימודים הנוכחית (תשפ"ד) שלוש כיתות רב גיליות מכיתה א עד ו.

הן לגן והן לבית הספר רישיון והכרה מטעם משרד החינוך (מוכר שאינו רשמי).

פילוסופיה חינוכית

כל ילד, כל אדם, זקוק לקשר – עם עצמו, עם זולתו ועם סביבתו. טיפוח הקשר הזה עומד בבסיס הפילוסופיה החינוכית-קהילתית של מקום לחלום.

בחינוך נרצה שכל אחד יהיה הוא או היא. אנחנו מבקשים לייצר מקום שהוא בית שני לילד.

אנו מאמינים... 

 • בילד ובטוב שבו. בשאיפות הקיימות בו לאמת, צדק, שוויון, הגינות, יושרה, מחילה ושיפור מתמיד.
   

 • בפיתוח האישי של כל ילד את פנימיותו, אופיו, ואישיותו, למקום טוב יותר, ובמילותיה של מונטסורי: "ילד מעניק לנו תקווה חדשה וחזון חדש. עבודה נכונה איתו תביא לאדם ולאנושות כולה הבנה גדולה   יותר, רווחה גדולה יותר, ותקווה רוחנית גדולה יותר".
   

 • בלימוד מעשי חווייתי, ובעיצוב ובנייה אישיותית ל"עצמאות".
   

 • שאין יתרון למבוגר על הילד. לכן יותר משאנו באים ללמד, אנו באים לחקור וללמוד מהילדים עצמם.
   

 • במחנכים, ולא במורים. זהו לא חידוד סמנטי אלא מהותי – המחנך הוא דמות משמעותית עבור הילד בחקירתו העצמאית.
   

 • בשיח מקרב במשולש היחסים ילדים, הורים וצוות, ובתקשורת שהיא פתוחה, שקופה, מכבדת והדדית.
   

 • בחקירה ולמידה על האדם והעולם, ועל תחומי הדעת וההשכלה שהאדם פיתח ומתפתח בהם.

 

ולפני הכל, כי תפקידנו ליצור מקום בו הילד חווה בית על המשמעות הרחבה ביותר שלו, מקום של ביטחון ואהבה שמאפשר צמיחה וגדילה.

DSC_0280.jpg
71c5fad2-02a4-4b43-9ade-885e6100301f.jpg
bottom of page