top of page

הטוב שבאדם

הטוב שבאדם היא מעבר לתוכנית לימודים, היא גישה, שפה ייחודית שאימצנו במקום לחלום, המעצימה את הטוב שבאדם, דרך הקשבה לקול הפנימי של הילד כדרך חיים.

בפשטות, הטוב שבאדם משמעו להתרכז בטוב שנמצא אצל כל אחד מאיתנו ואצל הילדים, ולעזור להם לשמוע ולשמור על הקול הפנימי שלהם מול האתגרים שהחיים יביאו אליהם.

ביום יום היא מתורגמת למרחב בו אנו חווים, לומדים וחיים, את הטוב שבאדם, הטוב שבנו. האמת הפנימית היא הקול השקט והעוצמתי שקיים בתוכנו. היא הגרעין שממנו נובט הצמח, שגדל  ונותן מצילו ופירותיו. הדרך שלנו היא להעביר ולהעצים בכל אחד ואחת כמה טוב יש בתוכו, ברעיונות שלו, באמת הפנימית שלו. כמה הוא ייחודי ומיוחד. כמה טוב יש בסביבה שלו, במשפחה, ובסביבת החברים.

בסדנאות שאנו מעבירים לצוות, לילדים ולמשפחותיהם, אנו מעלים נושאים שעליהם אנו עובדים לאורך זמן, כמו קול פנימי, חברות, אמת, עשיית טוב. אנו עוסקים במהותן של סליחה, תודה, נדיבות וחמלה ועוד. כל אלו ועוד יוצרים בילד תחושת מסוגלות לאחריות אישית וחברתית.

אנו שמים דגש על ייחודיות האדם, שונות, השתייכות וקבלת האחר ממני, אכפתיות וסובלנות. הילדים מקבלים הקניות בתחומים השונים ומיישמים אותם בחיי הקהילה היומיומיים, תוך תיווך והדרכה של הצוות.

כל השיח נעשה באהבה גדולה בהכלה ובהבנה כי כל אחד ייחודי מיוחד ובעל כוח אדיר להשפיע על העולם.

יום הלב גן.jpg

איך זה נולד?

את הגישה פיתח ארז לבקוביץ, איש צוות אהוב אצלנו, איש חינוך בכל רמח איבריו ויזם החינוכי, כשהמודל מבוסס על מרחב עמית שבכפר ויתקין אותו הקים ארז יחד עם שותפיו, שגיא גלאור, ד"ר ירון זינגר וד"ר טל קוחלי חיילובסקי בשיתוף אגף מו"פ של משרד החינוך.

מאז, הבשורה התפשטה והפכה לחממה פרי יוזמתם של אנשי החינוך ארז לבקוביץ ושירה הראל-אלבז, המאפשרת להורים, לבתי ספר ולרשויות להקים מרחבים של יום בשבוע בכל רחבי הארץ תוך מתן ליווי מקצועי הכולל כלים פדגוגים, קהילתיים ופורמליים. התכנית כוללת מרחבים בשיתוף בתי הספר וכן מרחבים של "החממה ליום בשבוע" אליהם הורים בוחרים לרשום את ילדיהם.

מקום לחלום, הוא בית הספר הראשון בארץ שאימץ את הטוב שבאדם כשפה בית-ספרית ומרחב פדגוגי בפני עצמו, הן בגן הילדים והן בבית הספר. הטוב שבאדם נשזר בשפה המונטסורית כשני יסודות המשלימים זה את זה, והשילוב בין הגישות (לצד יום יער המאפשר מרחב נשימה ועיבוד) הוכר על ידי אגף מו"פ כ"רדיקלי רב מימדי", במסלול מוסדות חינוך פורצי דרך.

בהובלה של ארז, אנשי הצוות במקום לחלום לומדים את השפה של הטוב שבאדם, כמו גם את הפרקטיקה של היום יום, למשל בפתרון קונפליקטים ומניעת אלימות.

 

בנוסף, במהלך השנה, אנו עושים מפגשים ייעודיים

בנושא גם להורי מקום לחלום - הילדים המתפתחים

לאורה של הגישה מביאים אותה גם אל הבתים והחינוך

הוא משפחתי-מעגלי - מבית הספר אל הבית וחזרה.

bottom of page